др Дејан М. Рашић
офталмолог – офталмохирург и офталмопатолог

dr dejan rašic oftalmolog oftalmoplastični hirurg i oftalmopatolog

Доктор Рашић има 26 година искуства бављења офталмологијом (од тога 20 као лекар специјалиста) и преко 20.000 урађених хируршких интервенција из најразличитијих области офталмохирургије, као и 20 година искуства бављења офталмопатологијом (од тога 14 као специјалиста патологије) са око 1500-2000 биопсија годишње.

Доктор је медицинских наука. Доцент на Катедри офталмологије Медицинског факултета Универзитета у Београду.

До сада, аутор је и коаутор 130 радова и поглавља у књигама и практикумима из области офталмологије и офталмопатологије, као и једне монографије. Од тога, посебно треба истаћи коауторство у 13 поглавља последње, четврте (из 2018. године) класификације тумора ока Светске здравствене организације.

Цитираност (март 2023.) према Research Gate-у је 219 (RI скор 121,9; h-индекс 8).

Др Дејан М. Рашић у медијима

У протеклим годинама офталмолог др Дејан М. Рашић неколико пута је давао интервјуе штампаним или гостовао у различитим емисијама телезивијских медија. У интервјуу датом за  штампани лист „Новости“ говорио је о значају брзе хируршке реакције у случајевима отворених повреда и тумора ока. У овом тексту посебна пажња била је посвећена оперативним захватима у доба пандемије. Цео интервју доктора Рашића можете прочитати на овом линку.

У августу 2017. године гостовао је у емисији „Добро јутро“ на Happy телевизији. Тема емисије били су тумори ока. Др Рашић је, између осталог, одговарао и на питања гледалаца. Целокупно гостовање можете погледати кликом на овај линк. Крајем 2021. године објављен је још један интервју у штампаном издању новина „Новости“ у којем је било речи о најчешћим повредама ока и начинима њиховог лечења.

О туморима ока и туморима на капцима ока доктор Дејан М. Рашић говорио је и у јутарњем програму РТС-а у децембру 2022. Погледајте целокупни ТВ прилог.

Образовање и медицинско усавршавање

Дејан М. Рашић уписао је Медицински факултет Универзитета у Београду школске 1988/89. године. Дипломирао је 14. VII 1995. године просечном оценом 8,10 одбраном дипломског рада под насловом: „Инфекције ока изазване хламидијама” (ментор доц. др Наталија Косановић-Јаковић), за који је добио оцену 10. Обавио је обавезан лекарски стаж у трајању од годину дана и положио стручни испит 1996. године. Власник лиценце број 109449 (важи до XII 2029.).

 

Последипломске студије из Цитологије, хистохемије, електронске микроскопије и ембриологије уписао школске 1995/96. године, а усмени магистарски испит положио 24. X 1997. године оценом 10.

 

Одбранио је магистарску тезу под насловом: „Рани постнатални развој ока пацова – од рођења до отварања ока” (ментор проф. др Зоран Латковић), 24. IV 2002. године.  Одбранио је докторску тезу под насловом: „Значај експресије протеина одржавања минихромозома 2, 5 и 7 у базоцелуларном карциному коже периокуларне регије” (ментор проф. др Димитрије Брашанац), 20. IX 2018. године. под насловом: „Значај експресије протеина одржавања минихромозома 2, 5 и 7 у базоцелуларном карциному коже периокуларне регије” (ментор проф. др Димитрије Брашанац), 20. IX 2018. године.

 

Специјалистички стаж из офталмологије започео је, као волонтер, 11. VI 1997. године, а специјалистички испит положио 15. I 2003. године са одличним успехом.

Специјалистички стаж из Патолошке анатомије започео 01. XI 2003. године, а специјалистички испит положио 08. VII 2009. године са врлодобрим успехом.

 

Као стипендиста Европског удружења офталмолога (Societas Ophthalmologica Europea) провео 4 недеље на усавршавању (fellowship) из офталмо-онкологије и офталмо-патологије у Универзитетској очној болници у Хелсинкију, код проф. др Теро Кивеле (Tero Kivelä), новембра 2005. године.

 

Учесник је петодневног курса из педијатријске офталмологије (3rd LECOP Paediatric Ophthalmology Course) у Прагу, априла 2006. године.

Од 2010. године ради и на скринингу ретинопатије превремено рођених беба у ГАК „Народни фронт”.

 

Учесник и излагач на тродневнoм међународном Симпозујуму/радионици о ретинопатији превремено рођених беба (Workshop on Retinopathy of Prematurity) у Новом Саду, октобра 2007. године.

 

Учесник тродневног Интернационалног напредног курса из хирургије катаракте у организацији Чешког друштва за рефракциону и хирургију катаракте (International Cataract Course ČSRKCH) у Прагу, новембра 2007. године.

 

Једногласно је изабран за редовног члана Европског офталмо-патолошког друштва (EOPS) јуна 2008. године. Изабран је такође и за учесника седмодневног Семинара из офталмологије у организацији Америчко-Аустријске фондације (American-Austrian foundation, AAF) одржаном априла 2012. године у Салцбургу.

 

Члан је Српског лекарског друштва, Удружења офталмолога Србије, Удружења патолога Србије, као и Удружења за хирургију катаракте и рефракциону хирургију Србије.

 

Стално запослен на Клиници за очне болести КЦС од 07. V 2003. године.

 

Ради на VI oдељењу Клинике – Одељењу за туморе ока и аднекса ока, сузне путеве и болести орбите од 2003., и као начелник Офталмо-патолошке лабораторије Клинике од 2009. године.

 

Од јануара 2018. постављен је на место директора Службе за патологију, патохистологију и медицинску цитологију Универзитетског Клиничког центра Србије.

Публикације

Рад у часопису који је индексиран у Current Contents (CC) or Science Citation Index (SCI)

 

 1. Kontic M, Palacios I, Gamez A, Camino I, Latković Z, Rašić D, Krstic V, Bunjevacki V, Alonso J, Pestana A. New RB1 oncogenic mutations and intronic polymorphisms in Serbian retinoblastoma patients: genetic counseling implications. J Hum Genet, 2006;51(10):909-13.
 2. Dzamić AM, Colović IV, Arsić-Arsenijević VS, Stepanović S, Boricić I, Dzamić Z, Mitrović SM, Rašić DM, Stefanović I, Latković Z, Kranjcić-Zec IF. Human Dirofilaria repens infection in Serbia. J Helminthol, 2009;83(2):129-37.
 3. Rašić DM, Stanković Z, Terzić T, Kovačević D, Koturović Z, Marković V. Primary extranodal marginal zone lymphoma of the uvea associated with massive diffuse epibulbar extension and focal infiltration of the optic nerve and meninges, clinically presented as uveitis masquerade syndrome: a case report. Medical Oncology, 2010;27(3), 1010-6.
 4. Mihaljević B, Sretenović A, Jaković Lj, Peruničić Jovanović M, Kovačević D, Rašić D, Latković Z. A case of primary peripheral T-cell type Non-Hodgkin lymphoma originating in the iris – clinicopathological findings. Vojnosanit Pregl, 2010;67(12):1025-8.
 5. Knežević M, Stojković M, Vlajković G, Jovanović M, Rašić DM. Pain during external dacryocystorhinostomy with local anesthesia. Med Sci Monit, 2011;17(6):CR341-6.
 6. Miljković D, Momčilović M, Stanojević Z, Rašić DM, Mostarica-Stojković M. It is still not for the old iron: adjuvant effects of carbonyl iron in experimental autoimmune encephalomyelitis induction. J Neurochem, 2011 Jul;118(2):205-14.
 7. Kolarević D, Tomašević Z, Boričić I, Rašić DM, Anđelić Dekić N, Milovanović Z, Jelić S. Metastasis of hepatocellular carcinoma presented as a tumor of the maxillary sinus and retrobulbar tumor. Vojnosanit Pregl, 2011;68(4):359-62.
 8. Knežević M, Stojković M, Jovanović M, Stanković Z, Rašić DM. A 7-year prospective study of routine histopathological evaluation of the lacrimal sac wall incisional biopsy specimens obtained during external dacryocystorhinostomy in adults and a review of the literature. Medical Oncology, 2012;29:396-400.
 9. Knežević M, Rašić D, Stojković M, Jovanović M, Božić M. Acute post-surgical bilateral orbital gas-producing infection – a case report and literature review. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2012;250(9):1403-6.
 10. Bobić Radovanović A, Rašić D, Buta M, Džodić R. Breast cancer metastasis to the conjunctiva. Vojnosanit Pregl, 2013;70(3):331-4.
 11. Bobić Radovanović A, Latković Z, Labudović Borović M, Rašić DM. Primary Merkel Cell Carcinoma of the Eyelid – Clinical, Histopathological, Immunohistochemical and Electron Microscopical Features – A Case Report. Srp Arh Celok Lek, 2015;143(5-6):309-13.
 12. Cirković I, Knežević M, Božić DD, Rašić D, Larsen AR, Dukić S. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilm formation on dacryocystorhinostomy silicone tubes depends on the genetic lineage. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2015;253(1):77-82.
 13. Terzic T, Rasic D, Nedeljkov-Jancic R, Pesic D, Lesovic S, Jurisic V. Orbital lymphoma with isolated occult bilateral adrenal involvement: report of an extremely rare case. Rom J Morphol Embryol, 2016;57(1):295-8.
 14. Rašić DM, Knežević M, Terzić T, Vlajković G. Bilateral ocular panadnexal mass as initial presentation of systemic blastoid variant of mantle cell lymphoma. Surv Ophthalmol, 2017; 62(1):83-8. Review.
 15. Koturović Z, Knežević M, Rašić DM. Clinical significance of routine lacrimal sac biopsy during dacryocystorhinostomy: A comprehensive review of literature. Bosn J Basic Med Sci, 2017;17(1):1-8. Review.
 16. Marković V, Radosavljević A, Vuković D, Jakšić V, Božić M, Marjanović I, Rašić D, Marić V. The frequency of secondary glaucoma in patients with iridocorneal endothelial syndrome in correlation to the presence of uveal ectropion. Srp Arh Celok Lek, 2017;145(5-6):239-46.
 17. Stanojlović S, Petrović-Pajić S, Dačić-Krnjaja B, Rašić D, Jovanović M. Recurrence of a small primary iris stromal cyst following treatment with Nd:YAG laser photodisruption in an adult. Srp Arh Celok Lek;Online First: March 14, 2017; DOI: 10.2298/SARH160906069S.

 

Рад у часопису који је укључен у базу података Medline

 

 1. Knežević MM, Vlajković GP, Stojković MŽ, Rašić DM, Stanković BR, Božić MM. Comparison of postoperative pain and satisfaction after dacryocystorhinostomy in patients operated on under local and general anesthesia. Med Sci Monit, 2012;18(5):CR265-70.
 2. Кнежевић М, Станковић Б, Рашић ДМ, Жарковић М, Ћирић Ј, Белеслин Б. Резултати декомпресије орбите код Грејвсове орбитопатије. Med Pregl, 2012;LXV(5-6):206-9.

 

Цео рад који није укључен у горе поменуте базе података (CC, SCI, SCI Exp, Medline)

 

 1. Рашић ДМ, Латковић З. Резултати мерења димензија очне јабучице и видног живца лабораторијског албино пацова у раном посленаталном периоду (првих 30 дана након рођења). Acta Ophthalmol 2003;29:41-49
 2. Кнежевић М, Јовановић М, Рашић Д, Марјановић М, Паовић Ј, Паовић П. Модификација екстракапсуларне екстракције катаракте помоћу система за одржавање предње коморе. Медицинска истраживања, 2003;37(2):58-60.
 3. Risimić D, Jaković N, Latković Z, Cvetković S, Jadranin D, Milenković S und Rašić DM. Okklusion der Arterie centralis im Netzhaut als Manifestation der gigantozelligen Arteritis. Spectrum der Augenheilkunde, 2004;18(4):198-200.
 4. Kontić M, Pestaña A, Alonso J, Gamez A, Camino I, Bunjevački V, Krstić V, Obućina Đ, Rašić D, Latković Z. Linkage analysis – indirect tracking of retinoblastoma inheritance. Effect of origin of lost RB1 alleles on age at diagnosis of retinoblastoma patients. Acta Ophthalmologica 2004;30:1-5.
 5. Kontić M, Pestaña A, Alonso J, Gamez A, Camino I, Bunjevački V, Rašić D, Krstić V, Latković Z. Detection of postzigous RB1 gene mutations from formalin fixed and paraffin embeded tumour tissue in retinoblastoma patients. Acta Ophthalmologica 2004;30:6-9.
 6. Рашић ДМ. Лечење трахома пре антибиотске ере. Acta Ophthalmol 2005;31:51-77.
 7. Рашић ДМ. Цитирање електронских извора информација. У корак са 21. веком. Acta Ophthalmol 2006;32:1-4.
 8. Дачић Крњаја Б, Рашић ДМ, Латковић З. Малигни меланом увее у афакним и псеудофакним очима: приказ случајева виђених у периоду од 22 године. Acta Ophthalmol 2007;33:30-2.
 9. Рашић ДМ. Импресиона цитологија у хистопатологији сувог ока као техника избора. Acta clinica 2008;8(2):57-69.
 10. Рашић ДМ, Латковић З. Примарни мултифокални меланом судовњаче откривен након повреде ока – клиничко-хистопатолошки приказ случаја уз преглед литературе. Acta Ophthalmol 2008;34:53
 11. Latković Z, Bobić-Radovanović A, Bekić Z, Barjaktarević Ž, Nikitović M, Rašić D. Extraocular spread and orbital recurrence of a malignant medulloepithelioma. Acta Ophthalmologica 2009;35:22-7.
 12. Grgić Z, Oros A, Rašić D, Popović L, Popović M. Ocular malignant melanoma in pregnancy: is a happy ending possible? Arch Oncol 2009;1(3-4):83-5.
 13. Paovic J, Paovic P, Rasic D, Stanojevic A. Idiopathic necrotizing scleritis, anterior uveitis, and localized retinal detachment. British Journal of Medicine & Medical Research 2015;10(8):1-9.

 

Цео рад у зборнику међународног скупа

 

 1. Rašić DM. Chondroblastoma-like tumour of the eyelid – case for diagnosis. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 43rd Annual Meeting, Belgrade, 29 May – 1 June, 2004;Paper No (аs EOPS guest)
 2. Rašić DM. Non-syndromic retinitis pigmentosa associated with angle-closure European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 45th Annual Meeting, Rome, 5–8 June, 2007;Paper No 28 . (аs EOPS guest)
 3. Rašić DM. Primary panuveal extranodal marginal zone lymphoma. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 48th Annual Meeting, Amsterdam, 9–11 June, 2009;Paper No
 4. Rašić DM. Richly myxoid (sub)conjunctival neoplasm extending to (or arising from?) anterior orbit – a case for diagnosis. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 49th Annual Meeting, Dublin, 9–12 June, 2010;Paper No 14.
 5. Rašić DM. Aggressive sinonasal psammomatoid ossifying fibroma with intraorbital extension. European Ophthalmic Pathology Society – Verhoeff-Zimmerman Society (EOPS-VZS) 10th Combined Meeting, Helsinki, 9–13 June, 2011;Paper No 10.
 6. Knežević M, Vlajković G. Rašić DM. 39 Orbital decompressions – a one-year personal experience. 2nd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 25-27 May 2012;Proceedings book, page 79-83.
 7. Rašić DM. Sarcoma alveolare textus mollis orbitae. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 51st Annual Meeting, London, 13–16 June, 2012;Paper No 12.
 8. Rašić DM. Primary orbital hyalinizing spindle cell tumour with giant rosettes. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 52nd Annual Meeting, Copenhagen, 0407 June, 2013;Paper No 1
 9. Rašić DM. Bilateral massive ocular adnexal (periorbital and orbital) mantle cell lymphoma of blastoid variant. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 53rd Annual Meeting, Coimbra, 0104 June, 2014;Paper No 1
 10. Rašić DM. Ocular adnexal mass as the first sign of metastatic lung neuroendocrine carcinoma. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 54th Annual Meeting, Freiburg, 30 May–3 June, 2015;Paper No 32.
 11. Rašić DM. Squamous cell carcinoma of the conjunctiva with orbital and extensive intraocular, optic nerve and intracranial invasion. Verhoeff-Zimmerman Society – European Ophthalmic Pathology Society (VZS-EOPS) 11th Combined Meeting, Charleston, 2326 June, 2016;Paper No 24.
 12. Aleksandar M Džamić, Tanja Kalezić, Ivana Čolović Čalovski, Dejan Rašić, Milan Cvetković, Sanja Mitrović. Superficial Dirofilaria repens infection: a case series in Serbia. Fifth European Dirofilaria and Angiostrongylus Days (FiEDAD) 2016, Vienna, 11-13 July; Parasites&Vectors 2016,10(Suppl 1):5.11.
 13. Rašić DM. Orbital hybrid tumor – neurofibroma/schwannoma Two consecutive patients. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 56th Annual Meeting, Leuven, 31 May–3 June, 2017;Paper No 7.
 14. Knežević M, Rašić D, Rašković A, Popović S. Mission planning in the orbit. 2nd Congress of ophthalmologist of Republic of Srpska with international participation, Banja Luka, 01st-03rd June 2017; Proceedings book and abstracts, page 72-5.
 15. Rašić DM. Primary chondroid chordoma of the (anterior) orbit. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 57th Annual Meeting, Glasgow, 30 May–2 June, 2018;Paper No 26.
 16. Rašić DM. Primary orbital teratoma with anophthalmia in a neonate. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 58th Annual Meeting, Lausanne, 05–08 June, 2019;Paper No 20.
 17. Rašić DM. Varix of the iris. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 59th Annual (on-line) Meeting, 28–29 May, 2021;Paper No 30.
 18. Rašić DM. Ciliary body melanocytic tumour of uncertain malignant potential in an eye with iris bicolor. European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) 60th Annual Meeting, 25–28 May, 2022;Paper No 8.

 

Цео рад у зборнику националног скупа

 

 1. Милош Јовановић, Аница Бобић-Радовановић, Дејан Рашић, Зоран Латковић. Хируршко лечење интраокуларних меланома. Меланом, дијагностика и лечење. Удружење онколошких хирурга Србије, септембар 2007;Зборник радова, стр. 129-33.

 

Извод у зборнику међународног скупа

 

 1. Kontic M, Kontic M, Krstic V, Rašić D, Latković Z, Pestana A. Using formalin fixed and paraffin embedded tumour tissue and healthy eye tissue in retinoblastoma patients for detection of postzygotic RB1 mutations. 104th DOG Annual Meeting, Berlin, 21-24 September, 2006;Poster N0 139.
 2. Knežević M, Vlajković G, Rašić D. Pain in external dacryocystorhinostomy in local anesthesia. 1st Congress of Ophthalmologists in Bosnia and Herzegovina, with international participation, Sarajevo, March 2008;Medicinski arhiv 62(suppl. 1):30.
 3. Knežević M, Rašić D. Orbital haemangiomas surgicaly treated in 2007. 1st Congress of Ophthalmologists in Bosnia and Herzegovina, with international participation, Sarajevo, March 2008;Medicinski arhiv 62(suppl. 1):29.
 4. Knežević M, Vlajković G, Stojković M, Rašić D. Traumatic luxation of the globe with optic nerve and four muscles avulsion. 26th ESOPRS Annual Meeting, Lucerne, June 2008;Abstract Book, page 145.
 5. Knežević M, Rašić D. Nine year review of histopathological findings in enucleated, eviscerated and exenterated specimens. 27th ESOPRS Annual Meeting, Marseille, September 2009;Abstract Book, page 206.
 6. Milić N, Popović S, Pepić A, Stojković M, Rašić D, Stevanović G, Gaković M. Strabismus associated with Angelman syndrome – A case report. 33rd Meeting of the European Strabismological Association, Belgrade, 4-7 October, 2009;P29, Abstract book, page 53.
 7. Knežević M, Rašić D, Vlajković G. How painful is external dacryocystorhinostomy under local anaesthesia? II International Macedonian Ophthalmology Congress, Ohrid, 07-10 October, 2009;Abstract book, page 12.
 8. Knežević M, Rašić D, Vlajković G. Penetration of surrounding tissues carcinomas into the orbit. II International Macedonian Ophthalmology Congress, Ohrid, 07-10 October, 2009;Abstract book, page 12.
 9. Knežević M, Rašić D, Vlajković G. Orbital decompression – our first experiences. II International Macedonian Ophthalmology Congress, Ohrid, 07-10 October, 2009;Abstract book, page 13.
 10. Knežević M, Rašić D, Vlajković G. Orbital decompressions in 2008. The Congress of Ophthalmologists in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, 11-14 November, 2009;Acta Med Sal, 2009;38(Suppl 1):S15.
 11. Knežević M, Rašić D, Vlajković G. Penetration of basocellular carcinoma into the orbit. The Congress of Ophthalmologists in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, 11-14 November, 2009;Acta Med Sal, 2009;38(Suppl 1):S16.
 12. Rašić DM, Knežević M. 118 Enucleations, eviscerations and orbital exenterations – a two-year personal experience. 2nd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 25-27 May 2012;Abstract book, page 29.
 13. Knežević M, Vlajković G, Rašić DM. Endoscopic endonasal instrumental and transcanalicular laser-assisted dacryocystorhinostomies vs. conventional external approach – a two-year personal experience. 2nd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 25-27 May 2012;Abstract book, page 30.
 14. Rašić DM, Knežević M. Ocular adnexal surgery – two surgeons, two years, single institution. 2nd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 25-27 May 2012;Abstract book, page 31.
 15. Knežević M, Potić J, Rašić D, Marjanović I. 1000 dacryocystorhinostomies. Joint Meeting: 10th Congress of Southeast European Society of Ophthalmology (SEEOS) and 3rd Congress of Macedonian Ophthalmologists with international participation, Ohrid, 23-25 June 2013;Book of abstracts, page 90.
 16. Knezevic M, Popovic S, Bozic M, Vlajkovic G, Rasic D, Radosavljevic A. When is case neglected that is too late for decompression. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) 33rd Annual Meeting, Budapest, 11-13 September, 2014;Paper No 162.
 17. Knezević M, Rašić D, Marjanović I. Adenoid cystic carcinoma of lacrymal gland. Romanian Society of Ophthalmology XIIIth National Congress with international participation joint with XIth Congress of Southeast European Society of Ophthalmology (SEEOS), Bucharest, 01-04 October 2014;Abstract book, page 36.
 18. Rašić D, Vasović D, Vukašinović I, Vujović I. Case of spontaneous, low-flow, indirect carotid-cavernous fistula as an ophthalmological manifestation of Covid-19 infection. The First World Conference Fighting COVID-19 Pandemic Health Challenges. COLLECTIVE KNOWLEDGE GLOBAL HEALTH, Belgrade, 26-28 March, 2022;Abstract book, page 504.
 19. Rašić D, Vasović D, Vujović I, Karamarković M, Šinik M. The fluorescence of hair, nails and ocular surface in Covid-19 patients following favipiravir treatment. The First World Conference Fighting COVID-19 Pandemic Health Challenges. COLLECTIVE KNOWLEDGE GLOBAL HEALTH, Belgrade, 26-28 March, 2022;Abstract book, page 505. The paper won 3rd prize.
 20. Rasic D, Vasovic D, Sopta J. Chondroblastoma-like tumour of the eyelid. 120th DOG Annual Meeting, Berlin, 29 September – 02 October, 2022;Ophthalmologie 2022. 119(Suppl 3):S178.
 21. Vasović D, Rašić D. Delayed treatment and visual outcomes in patients with carotid-cavernous fistula during COVID-19 pandemic: two case reports. 3rd Congress of ophthalmologist of Republika Srpska and 3rd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 06-08 October 2022;Abstract book, page 50.
 22. Pantelić J, Rašić D, Vasović D, Paripović L, Bokun J. Orbital retinoblastoma in a 2-year-old: case report. 3rd Congress of ophthalmologist of Republika Srpska and 3rd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 06-08 October 2022;Abstract book, page 74.
 23. Knežević M, Rašić D, Popović S, Knežević M. Orbital inflammation – the most interesting cases in a last 20 years. 3rd Congress of ophthalmologist of Republika Srpska and 3rd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 06-08 October 2022;Abstract book, page 77.
 24. Rašić D. Surgical treatment of iris lesions. 3rd Congress of ophthalmologist of Republika Srpska and 3rd Congress of ophthalmologist of Bosnia and Herzegovina with international participation, Banja Luka, 06-08 October 2022;Abstract book, page 135. Invited lecture.

 

Извод у зборнику националног скупа

 

 1. Рашић ДМ. Рани постнатални развој ретине албино пацова. V Конгрес офталмолога Србије са међународним учешћем, Крагујевац, 11-13. мај 2000;Књига резимеа, стр. 35.
 2. Рашић ДМ, Латковић З. Рани постнатални развој капака албино пацова. VI Конгрес офталмолога Србије, Београд, 17-19. мај 2001;Abstract book, стр. 35.
 3. Рашић ДМ, Латковић З. Осврт на проблем провидности сочива лабораторијског албино пацова у раном постнаталном периоду. XV Конгрес офталмолога Југославије, Златибор, 09-12. октобар 2002;Књига сажетака, стр. 12.
 4. Марјановић И, Кнежевић М, Рашић Д. Приказ случаја запуштеног аденокарцинома лојне жлезде. VII Конгрес офталмолога Србије, Београд, 28.09. – 01.10. 2004;Зборник сажетака, стр. 43.
 5. Кнежевић М, Марјановић И, Рашић Д. Хернија сузне жлезде удружена са дерматохалазом. VII Конгрес офталмолога Србије, Београд, 28.09. – 01.10. 2004;Зборник сажетака, стр. 44.
 6. Rasic DM, Kontic Dj, Obucina Dj, Latkovic Z. Primary pigmentary retinopathy. Congress of ophthalmologist of Serbia and Montenegro with international participation, Vrnjacka Banja, April 26th-30th, 2006;Abstract book, Ophthalmic pathology symposium, page 38.
 7. Knezevic M, Milenkovic-Ivancevic M, Rasic DM, Latkovic Z. Cyst-like squamous cell carcinoma of the eyelid. Congress of ophthalmologist of Serbia and Montenegro with international participation, Vrnjacka Banja, April 26th-30th, 2006;Abstract book, Ophthalmic pathology symposium, page 36.
 8. Rasic DM, Latkovic Z. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia. 8th Congress of Ophthalmogist of Serbia, Belgrade 16th-19th May, 2007;Abstract book, page
 9. Рашић ДМ, Латковић З. Рабдомиосарком код одраслих – ретроспективна анализа нашег материјала са освртом на податке из литературе. VIII конгрес офталмолога Србије, Београд 16-19. мај, 2007;Kњига сажетака, стр.
 10. Орос А, Рашић ДМ, Гаковић А, Пантелић Ј, Ђорђевић М. Офталмолошки аспекти скрининга прематурне ретиниопатије. VIII конгрес офталмолога Србије, Београд 16-19. мај, 2007;Kњига сажетака, стр.
 11. Дачић Крњаја Б, Рашић ДМ, Латковић З. Малигни меланом увее у афакним и псеудофакним очима: приказ случајева виђених у периоду од 22 године. VIII конгрес офталмолога Србије, Београд 16-19. мај, 2007;Kњига сажетака, стр.
 12. Јовановић M, Латковић З, Бобић-Радовановић A, Рашић Д. Хируршко лечење интраокуларних меланома. IX конгрес офталмолога Србије, Златибор 8-11. октобар, 2008;Kњига сажетака, стр.
 13. Јовановић M, Латковић З, Бобић-Радовановић A, Рашић Д. Истовремена операција: иридоциклектомија, операција катаракте и имплантација интраокуларног сочива. IX конгрес офталмолога Србије, Златибор 8-11. октобар, 2008;Kњига сажетака, стр.
 14. Кнежевић М, Рашић Д. Хируршка терапија аутоимунске орбитопатије. Први српски конгрес о штитастој жлезди са међународним учешћем, Златибор, Мај 2010;Медицински гласник (35):76.
 15. Кнежевић М, Влајковић Г, Рашић Д. Дакриоцисториностомија „кроз нос”. XI конгрес офталмолога Србије, Суботица 22-25. септембар, 2010;Kњига сажетака, стр.
 16. Кнежевић М, Влајковић Г, Рашић Д. Наша прва искуства са декомпресијом орбите. XI конгрес офталмолога Србије, Суботица 22-25. септембар, 2010;Kњига сажетака, стр.
 17. Дачић Крњаја Б, Рашић Д, Ђурић С. Малигни меланом цилијарног тела са локализованим продором и мултиплим лезијама на дужици. XI конгрес офталмолога Србије, Суботица 22-25. септембар, 2010;Kњига сажетака, стр.
 18. Глишић С, Гаковић А, Рашић Д, Станковић З, Јовановић М, Стојковић М, Марјановић И. Индекс квалитета операције катаракте. XII конгрес офталмолога Србије, Аранђеловац 08-10. септембар, 2011;Kњига сажетака, стр. 49-50.
 19. Рашић Д, Кнежевић М. Енуклеација са имплантом – миоконјунктивална техника. Једногодишње лично искуство. XII конгрес офталмолога Србије, Аранђеловац 08-10. септембар, 2011;Kњига сажетака, стр. 58-9.
 20. Гаковић А, Глишић С, Рашић Д, Стојковић М, Ковачевић И. Примена Галанове класификације у селекцији пацијената за дневну хирургију катаракте. XII конгрес офталмолога Србије, Аранђеловац 08-10. септембар, 2011;Kњига сажетака, стр.
 21. Петровић С, Станојловић С, Дачић Б, Калезић Т, Рашић ДМ, Јовановић М. Примарна епителна циста дужице. XII конгрес офталмолога Србије, Аранђеловац 08-10. септембар, 2011;Kњига сажетака, стр. 90-1.
 22. Станојевић Ж, Момчиловић М, Рашић Д, Миљковић Ђ, Мостарица Стојковић М. Утицај глукокортикоида на експериментални аутоимунски енцефаломијелитис код пацова зависи од интензитета и типа аутоимунског одговора. VIII/XIV конгрес неуролога Србије са међународним учешћем, Копаоник 29.09. – 02.10. 2011;Апстракти, стр. 264.
 23. Кнежевић М, Влајковић Г, Рашић ДМ. Приказ 42 декомпресије. Медицински гласник Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма, Златибор, 2012;XVII(44):58.
 24. Јовановић М, Бобић-Радовановић A, Кнежевић М, Рашић Д, Глишић С, Дачић Крњаја Б, Бабић В. Имплантационе цисте дужице: настанак, лечење, позни резултати. XIV конгрес офталмолога Србије, Златибор 15-18. септембар, 2013;Kњига сажетака, стр.
 25. Марковић В, Хентова Сенћанић П, Божић М, Марјановић И, Рашић Д, Ђуровић Ј, Бабић В. Механизам и лечење секундарног глаукома код иридокорнеоендотелијалног (IКE) синдрома. Први конгрес глаукоматолога Србије, Копаоник 17-18.05. 2013;Књига сажетака, стр. 43.
 26. Марковић В, Хентова Сенћанић П, Божић М, Марјановић И, Рашић Д, Ђуровић Ј, Бабић В. Иридосхиза и глауком. XIV конгрес офталмолога Србије, Златибор 15-18. септембар, 2013;Kњига сажетака, стр.
 27. Рашић ДМ. Трауматска катаракта код деце – приказ хируршке обраде 4 случаја. XIV конгрес офталмолога Србије, Златибор 15-18. септембар, 2013;Kњига сажетака, стр.
 28. Рашић ДМ. 125 операција блефароптозе код одраслих – лично искуство. XIV конгрес офталмолога Србије, Златибор 15-18. септембар, 2013;Kњига сажетака, стр.
 29. Kнежевић M, Поповић С, Јовановић М, Влајковић Г, Рашић Д. Шта после декомпресије? Медицински гласник, Златибор, 2014;19(52):39.
 30. Рашић ДМ. Изгубљено око? XVI конгрес офталмолога Србије, Суботица 24-27. септембар, 2015;Зборник радова, стр.
 31. Рашић ДМ, Радосављевић А. Меланом увеје у Србији. Хистопатолошка анализа након енуклеације у периоду 2010-2015. XVI конгрес офталмолога Србије, Суботица 24-27. септембар, 2015;Зборник радова, стр.
 32. Рашић ДМ. Масивни транссклерални продор меланома увеје. Анализа случајева у периоду 2010-2015. XVI конгрес офталмолога Србије, Суботица 24-27. септембар, 2015;Зборник радова, стр.
 33. Рашић ДМ, Бабић В, Терзић Т, Перуничић М. Лимфом аднекса ока. Хистопатолошка анализа случајева из терцијарне здравствене установе у периоду 2010-2015. XVI конгрес офталмолога Србије, Суботица 24-27. септембар, 2015;Зборник радова, стр.
 34. Рашић ДМ, Кнежевић М. Раичевић С. Хибридни тумор орбите, неурофибром-шваном. XVI конгрес офталмолога Србије, Суботица 24-27. септембар, 2015;Зборник радова, стр.
 35. Јововић Н, Појужина Н, Рашић ДМ, Дачић Крњаја Б. Ретинобластом са расијавањем у стакласто тијело третиран конзервативном терапијом – приказ случаја. XVI конгрес офталмолога Србије, Суботица 24-27. септембар, 2015;Зборник радова, стр.
 36. Јововић Н, Појужина Н, Рашић ДМ. Ретинобластом на оба ока – приказ случаја. XVI конгрес офталмолога Србије, Суботица 24-27. септембар, 2015;Зборник радова, стр.

 

Поглавља у књигама, уџбеницима и прaктикумима

 

 1. Дејан М. Рашић. „XIV поглавље: Очна дупља (orbita)”. У Основи офталмолошког прегледа, уредник Милош Јовановић, 73-85. Медицински факултет Универзитета у Београду, CIBID, Београд, 2013/2018.
 2. Cameron J Douglas, Dejan M. Rašić. “Chapter 5: The Crystalline Lens”. In Eye pathology: An Illustrated Guide, edited by Steffen Heegaard and Hans Grossniklaus, 173-195. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
 3. Јовановић М, Глишић С, Станковић З, Рашић Д. Имплантациона циста предње очне коморе. У Офталмологија – одабрана поглавља и приказ интересантних случајева, уредник Милош Јовановић, 31-42. Медицински факултет Универзитета у Београду, CIBID, Београд, 2015.
 4. Бобић Радовановић А, Рашић Д. Меланом дужице – необична презентација тумора. У Офталмологија – одабрана поглавља и приказ интересантних случајева, уредник Милош Јовановић, 409-415. Медицински факултет Универзитета у Београду, CIBID, Београд, 2015.
 5. Pe’er J, Milman T, Rašić DM. “Conjunctival junctional, compound, and subepithelial naevi”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the conjunctiva and caruncle. Melanocytic tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 33-5. IARC: Lyon, 2018.
 6. Coupland SE, Meyer P, Rašić DM. “Secondary lymphomatous infiltration”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the iris, ciliary body, and choroid. Tumours of the choroid, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 98-100. IARC: Lyon, 2018.
 7. Coupland SE, Meyer P, Rašić DM. “Laeukaemic infiltration of the choroid”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the iris, ciliary body, and choroid. Tumours of the choroid, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 100-1. IARC: Lyon, 2018.
 8. Heegaard S, Rašić DM, Bermudez Manger A. “Squamous cell carcinoma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 174-5. IARC: Lyon, 2018.
 9. Heegaard S, Rašić DM, Bermudez Manger A. “Non-keratinizing squamous cell carcinoma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours. Squamous cell carcinoma of the lacrimal drainage system, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 175-6. IARC: Lyon, 2018.
 10. Heegaard S, Rašić DM, Bermudez Manger A. “Adenocarcinoma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 176-7. IARC: Lyon, 2018.
 11. Heegaard S, Rašić DM, Bermudez Manger A. “Mucoepidermoid carcinoma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 177-8. IARC: Lyon, 2018.
 12. Heegaard S, Rašić DM, Bermudez Manger A. “Adenoid cystic carcinoma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 178-9. IARC: Lyon, 2018.
 13. Heegaard S, Rašić DM, Bermudez Manger A. “Lymphoepithelial carcinoma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 179. IARC: Lyon, 2018.
 14. Heegaard S, Heathcote G, Mittal R, Rašić DM. “Exophytic papilloma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 179-180. IARC: Lyon, 2018.
 15. Heegaard S, Heathcote G, Mittal R, Rašić DM. “Inverted papilloma of the lacrimal drainage system”. In WHO Classification of Tumours of the Eye, Revised 4th edition; Tumours of the lacrimal drainage system. Epithelial tumours, edited by Hans E. Grossniklaus, Charles G. Eberhart, Tero T. Kivelä, 180-181. IARC: Lyon, 2018.
 16. Јеремић М, Рисимић Д, Василијевић Ј, Ковачевић И, Божић М, Марјановић И, Кнежевић М, Рашић Д, Калезић Т, Радосављевић А. “Увод у OCTA васкуларних болести ретине”. У Болести ретине – дијагностика и терапија, уредници Игор Ковачевић и Иван Стефановић, 29-36. Медицински факултет Универзитета у Београду, CIBID, Београд, 2020.
 17. Рисимић Д, Василијевић Ј, Јеремић М, Ковачевић И, Божић М, Калезић Т, Радосављевић А, Рашић Д, Дамјановић Г, Паовић П, Вуковић Д. „Ендофталмитис након интравитреалне примене инхибитора ангиогенезе – најчешће дилеме”. У Болести ретине – дијагностика и терапија, уредници Игор Ковачевић и Иван Стефановић, 193-198. Медицински факултет Универзитета у Београду, CIBID, Београд, 2020.
 18. Рашић Д, Бобић-Радовановић А, Кнежевић М, Васовић Д, Митровић М, Рисимић Д, Јеремић М. „Аденокарцином пигментног епитела ретине – приказ случаја и преглед литературе”. У Болести ретине – дијагностика и терапија, уредници Игор Ковачевић и Иван Стефановић, 227-230. Медицински факултет Универзитета у Београду, CIBID, Београд, 2020.

 

Монографије

 

 130. Дејан М. Рашић. Посленатални развој ока и припојака ока лабораторијског пацова. Библиотека ACADEMIA, Задужбина Андрејевић, Београд, 2004; 5-81.

Остало

 

 1. Кански Џек, Џ. Клиничка офталмологија, превод петог издања. Data status, Београд, 2004.

Учесник у издавачком пројекту као један од преводилаца.

Преведена поглавља: (1.) Капци, (11.) Интраокуларни тумори, (13.) Стечени поремећаји макуле, (14.) Васкуларне болести ретине и (20.) Системске болести.

 1. Голдман ДР, Хоровиц ДА. Велики кућни медицински приручник. ПЛАТΩ:MONO&MAÑANA, 2006.

Учесник у издавачком пројекту као један од редактора превода