Ектропион и Ентропион

Садржај текста странице

Ектропион је стање у коме долази до извртања доњег капка на споља.

Ентропион, са друге стране, представља стање у коме долази до увртања доњег капка на унутра, ка оку.

Симптоми ектропиона и ентропиона

Зашто настају ектропион и ентропион?

Како се лечи ектропион?

Како се лечи ентропион?

Преко

0

Операција ектропиона и ентропиона